نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ثبت دو اثر طبیعی شهرستان بافق در فهرست آثار ملی کشور

فرماندار بافق خبر داد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی گفت:با پیگیری های به عمل آمده اثر طبیعی رویشگاه جنگلی ارس روستای باجگان با قدمتی در حدود 1000 سال به شماره 388 مورخ 1395/12/25 و همچنین اثر طبیعی سنگاب بیشه در (دیگ جن) بافق با قدمتی بالغ بر 1200 سال به شماره 389 مورخ 1395/12/25 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.